1980

1982
מבצע שלום הגליל
1989
עבודות פינוי ובנייה במיתחם ממילא בירושלים

1990

1994
הקמת שכונה חדשה במערב ראשל"צ
1998
בניית שכונת רמת בית הכרם

2018

1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2018