1967 עבודות חקלאות באזור נחל שניר

אזור נחל שניר שבצפון המדינה, ידוע כנקודת מפגש אסטרטגית המפגישה בין נחל דן ונחל חרמון, אשר ביחד יוצרים את נהר הירדן. אזור אסטרטגי זה מצריך עבודה אינטנסיבית לטובת כלל הגידולים שבאזור. העבודה של הכלים מבית קטרפילר בשנה זו אשר היתה ברוכת גשמים, היתה משמעותית בכל הקשור לעיבוד איכותי של האדמה וכפועל יוצא מכך לשגשוג החקלאי.