2000 בניית גדר הגבול בין ישראל ללבנון

הכלים מבית קטרפילר עסקו לאורך השנים מקום המדינה בעבודה באזורים מסוכנים ובקווי הגבול של המדינה. אזור הגבול בין ישראל ללבנון נחשב תמיד לנקודת תורפה הנושקת לכבישים, פרדסים וליישובים ישראליים, בעיקר באצבע הגליל.

בשנת 2000 ולקראת הנסיגה של ישראל מאזור דרום לבנון הוקמה גדר הרתעה שתפקידה היה לעבות את אותם אזורים בעייתיים בקו הגבול. דחפורים ושופלים של קטרפילר סייעו בהכנת המכשול ותרמו לעיבוי קו ההגנה באזור נפיץ זה.