2001 הקמת מנהרות חדיד בכביש חוצה ישראל

כחלק מפיתוח אוטוסטרדת כביש 6, החלו בשנת 2001 עבודות לחציבת מנהרות חדיד הנמצאות בסמוך למושבים ובן שמן. הפרויקט המורכב לחציבות המנהרה חייב הפעלת כלי צמ"ה איכותיים מבית קטרפילר אשר יעמדו בתנאי השטח הלא פשוטים.