1949 חיבור בסיסים לגנרטור של קטרפילר

בשנותיה הראשונות של המדינה נעשה מאמץ עילאי לחיבור כלל הערים ובסיסי צה"ל לתשתית החשמל הארצית שהיתה בחיתוליה. עובדה זו עודדה שימוש רב בגנרטורים של קטרפילר שסיפקו זרם חשמל חלופי ואיכותי, עד להסדרת התשתיות. בתמונה ניתן לראות חייל דרוזי של צה"ל השומר על עמדת הגנרטור המספק חשמל לבסיס צה"ל בדרום הארץ.

תמונה1
Loading image...